V těchto dnech slaví své první narozeniny pozoruhodná, inspirativní a stále se rozrůstající literární skupina zvaná Spisovatelské cappuccino. Následující krátká výprava do slovního podzemí se proto uskuteční na její počest.


Co se skrývá pod povrchem zmíněného názvu? Pojďme se tomu podívat na zoubek.

Proč je součástí tohoto pojmenování přídavné jméno spisovatelské, je nabíledni – skupina sdružuje spisovatele a jiné tvůrčí duše, jejichž společným jmenovatelem je láska k psaní.

Z jakého důvodu je tam ale to cappuccino?

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o prostou věc – spisovatelé (zakladatelku skupiny Martinu nevyjímaje) prostě rádi při psaní popíjejí kávu, často právě tu s našlehaným mlékem. Jenže jak čtenáři mojí knížky Podzemí slov (její brilantní korektorku Martinu nevyjímaje) vědí, když se vydáme pod povrch jazyka, mnohdy zjistíme, že je všechno trošku jinak, než se zdá.

Zaměřme se proto na etymologii samotného slova cappuccino. Tenhle výraz vznikl podle barvy, kterou obvykle oblíbený kávový nápoj má – stejně hnědý jako on bývaly kapucínské sutany (obleky, které nosili mniši řádu kapucínů). Právě podle nich se cappuccinu říká cappuccino.

Cappuccino se jmenuje cappuccino podle mnichů, kterým se říká kapucíni.
Cappuccino se jmenuje cappuccino podle mnichů, kterým se říká kapucíni.

Vydejme se ale ještě hlouběji do slovního podzemí a zapátrejme po tom, proč se kapucínům začalo říkat právě kapucíni.

Zmíněné označení vychází z italského slova cappuccio a vzniklo na základě přezdívky, která byla původně hanlivá. Mnichům z kapucínského řádu se totiž začalo říkat kapucíni (= „ti s kapucí“) podle toho, že měli na svém řeholním hábitu neobvyklou výrazně dlouhou a špičatou kapuci. V porovnání se členy zbylých dvou větví františkánského řádu tak byli kapucíni na první pohled jiní. A jak to tak bývá, jinakost se i tady stala záminkou k posměchu.

Kapucíni ale výsměch i jiná příkoří ustáli a jejich řád, jehož historie se začala psát už v roce 1525, funguje dodnes. I s těmi legračními špičatými kapucemi.

A podobně to může být i se členy Spisovatelského cappuccina. Vášeň pro psaní je u mnohých z nich zprvu vysmívána. Někteří se potýkají s úšklebky, kterými je častuje jejich okolí. Jiní zas bojují s výsměchem, který vychází přímo z jejich nitra. Ale naštěstí je tady Spisovatelské cappuccino, které je umí popostrčit k tomu, že posměšky i jiné trable překonají, zažijí TVŮRČÍ RESTART a třeba se propíšou z temného podzemí přes dno až k věčné slávě.

Tak ať se to Spisovatelskému cappuccinu daří i nadále a co nejdéle.

Všechno nejlepší!


Obrázky: Pixabay.com

👇︎ Pozvěte do slovního podzemí i ostatní. Cesta vede tudy: 👇︎